Mała architektura

Elementy małej architektury są idealnym przykładem uzupełnienia określonej przestrzeni architektonicznej poprzez dodanie w nich detali dekoracyjnych. Nieograniczone możliwości uzyskania form i zastosowań tych elementów pozwalają na większą swobodę w projektowaniu, a ograniczenia technologiczne w ich wykonaniu stają się marginalne.