Skip to content Skip to footer
1. Postanowienia ogólne
 • Administratorem danych osobowych Klientów jest:
  Pro – Kam s. c. 
  ul. Stawowa 21
  58- 240 Piława Górna
  NIP: 8821908242
 • Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: office@naturalstoneworks.pl
 • Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.
 • Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osóbnieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.
 • Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Pro – Kam s. c. nadzoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazany wraz z danymi kontaktowymi na https://naturalstoneworks.pl/
2. Dane Osobowe
 • Pro- Kam s.c. przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez Pro- Kam s.c. ramach www.naturalstoneworks.pl oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Pro- Kam s.c.
 • Pro- Kam s.c. może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług partnerów handlowych Pro- Kam s.c. o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.
 • Pro- Kam s.c. wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych Pro- Kam s.c. zalicza:
  1. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Pro- Kam s.c. jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
  1. umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
  2. realizacji zamówień na Produkty i usługi Pro- Kam s.c.
  3. reakcji na informacje przesłane Pro- Kam s.c. wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  4. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Pro- Kam s.c. oraz Produktów i usług partnerów handlowych Pro- Kam s.c., o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 • Podczas korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • Podanie danych wymaganych w procesie korzystania z formularza kontaktowego jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Pro- Kam s.c.
 • Klient w każdym czasie ma prawodostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak równieżma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez Pro-Kam s.c będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.
 • Pro- Kam s.c. będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Pro- Kam s.c., jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających zprzepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń przez Pro- Kam s.c.
 • W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 • Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, zakupu produktów i usług Pro- Kam s.c. korzystania z formularza kontaktowego, w ramach witryny www.naturalstoneworks.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
  1. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej ina serwerach strony internetowej naturalstoneworks.pl
  2. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetleniestrony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje obłędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.twoja-sekretarka.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę naturalstoneworks.pl.
 • W przypadku uzyskania przez Pro- Kam s.c. wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Pro- Kam s.c. może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustaleniaodpowiedzialności Klienta.
3. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.naturalstoneworks.pl i jej poddomen
 • Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.naturalstoneworks.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu lub korzystaniem z formularza kontaktowego, niewymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
4. Korzystanie z formularza kontaktowego
 • Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.naturalstoneworks.pl skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
5. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
 • Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Pro – Kam s. c.  i dostępnych na www.naturalstoneworks.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 • Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala Pro – Kam s. c.  zwracać się do czytelników po imieniu.
6. Zamawianie usług i produktów
 • Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Pro – Kam s. c. za pośrednictwem www.naturalstoneworks.pl możliwe jest  poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 • Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Pro – Kam s. c. (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Pro – Kam s. c. oraz partnerów handlowych Pro – Kam s. c.
 • Pro – Kam s. c. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Pro – Kam s. c.
 • Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.naturalstoneworks.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez Klientów i partnerów Pro – Kam s. c. i www.naturalstoneworks.pl.
 • Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdującychsię na listach adresowych www.naturalstoneworks.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
7. Jawne Dane Osobowe
 • Dane osobowe podane na serwisach należących do Pro – Kam s. c.  przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 • Pro – Kam s.c. ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
8. Inne formularze
 • Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Pro – Kam s. c.  i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez
  Pro – Kam s. c.  nie podlegają Polityce Prywatności.
9. Partnerzy
 • Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Pro – Kam s. c. 
 • Przekazywanie danych podmiotom trzecim Pro – Kam s. c.  nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 • W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 • Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
10. Zmiany Polityki Prywatności
 • Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
 • Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Pro – Kam s. c.  nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów oraz użytkowników należącego do Pro – Kam s. c.  serwisu i newsletterów.